zespół na wesele Lublin i zespół na wesele Gdańsk

Stworzenie idealnego zespołu pracowników?

Stworzenie idealnego zespołu pracowników?

mar 17, 2018

Sprawnie działający zespół to marzenie każdego przełożonego. Niezależnie od tego czy jaka nomenklatura będzie używana, to zawsze osoba, która sprawuje nadzór nad daną grupą ludzi może czuć satysfakcję, kiedy widzi jak wewnętrzna energia prowadzi daną drużynę do celu.

To właśnie określenie „drużyna” będzie najlepsze do tego, by wskazywać ten idealny stan, do którego powinno się dążyć przy tworzeniu zespołu. Metodą do tego nie jest wbrew panującym jeszcze obiegowym opiniom organizowanie kolejnych wyjazdów ale przemyślana strategia działania, która obok zajęć z teambuildingu będzie towarzyszyła pracownikom każdego dnia.

W błędzie jest ten, kto sądzi, że tworzenie zespołu można oprzeć wyłącznie na grach i zadaniach realizowanych na firmowych wyjazdach. Są one oczywiście niezbędne, jednak podobnie jak w przypadku każdego procesu wymaga on stałego przebiegu, a nie incydentalnych aktywności, takich jak np. warsztaty kulinarne. Tym samym to przed menagerem stoi największe zadanie, jakim jest stworzenie w miejscu pracy warunków do powstawania silnego, zgranego zespołu.


Zapraszamy na nasze kursy i szkolenia, takie jak team building Warszawa.


Przez lata skutecznych działań wielu przełożonych wypracowano szereg technik, które wpływają na pracowników budząc w nich jedność wokół wskazanego celu i dbanie o wspólne osiągnięcia kosztem indywidualnych zasług. Choć brzmi dość abstrakcyjnie, to stworzenie idealnego zespołu pracowników wymaga wykorzystania technik opartych na psychologii, socjologii i niekiedy także wystroju wnętrz. Mówiąc wprost, parafrazując klasyka – byt kształtuje świadomość.

Menager powinien pamiętać, że nie każdy może robić wszystko. Innymi słowy zespół to grupa ludzi, które musi się wzajemnie uzupełniać i w niewielkim stopniu zastępować.

W przeciwnym razie traci on na wartości, a indywidualne umiejętności poszczególnych pracowników są wykorzystywane przez nich nie do współpracy, a do współzawodnictwa. I choć nie jest ono niczym złym, to jeżeli stanowi podstawę działania zespołu nie przynosi pozytywnych efektów.

Tym samym już przy etapie doboru pracowników konieczne jest takie ich zestawianie, by mogli się wzajemnie uzupełniać i tym samym wspólnie tworzyć coś więcej niż wyłącznie sumę wspólnych umiejętności. Prawidłowo ustawiony zespół musi być zatem niczym drużyna piłkarska.

Każdy ma swoją pozycję, wie, co ma robić i w ten sposób tworzy się wynik, który jest sumą pracy wszystkich, poszczególnych zawodników.